TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Zdania pytające

 

Zdania pytające

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Zdania pytające


W języku angielskim wyróżniamy dwa rodzaje pytań: właściwe (ogólne) i pośrednie.
Pytania pośrednie charakteryzują się użyciem znaku zapytania.
Np. Dokąd idziesz? Where are you going?

Natomiast pytania pośrednie mają formę zdań twierdzących.
Np. Powiedz mi, gdzie oni idą. Tell me, where they are going.

Jak można zauważyć, w zdaniach właściwych zachowujemy formę pytająca, czyli używamy inwersji, natomiast w pytaniach pośrednich zachowujemy szyk zdania twierdzącego.

Wyróżnia się kilka typów zdań właściwych:

1. Pytania o rozstrzygnięcie (takie, po których następuje krótka odpowiedź Tak/Nie). W języku polskim takie pytania zaczynają się od CZY...
np. Czy lubisz tańczyć? Do you like dancing?

2. Pytania o uzupełnienie (takie, które zaczynają się od słówek takich jak: who, whose, when, where, how often, how many, how much, itp. Wymagają w odpowiedzi więcej informacji.
np. Where are you?

Jak widać, w obu przypadkach stosuje się inwersję (przestawienie podmiotu z orzeczeniem) do tworzenia pytań.

Poniżej znajduje się lista tworzenia inwersji w odpowiednich czasach.

Present simple - do you, does he
Present continuous - am I, are you, is he
Present perfect - have you, has he
Present perfect continuous - have you been doing, has he been doing
Past simple - did you
Past continuous - were you, was he
Past perfect - had you
Past Perfect Cont. - had you been doing
Future simple - will you
Future continuous - will you be doing
Future perfect - will you have done
Future perfect continuous - will you have been doing
Czasowniki modalne - can you do, may I do