TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Zdania podrzędne przydawkowe

 

Zdania podrzędne przydawkowe

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Zdania podrzędne przydawkowe


Zdania podrzędne przydawkowe pełnią funkcję przydawki w zdaniu, i odpowiadają na pytania jaki? który?

Łączą się ze zdaniem głównym za pomocą zaimków:
- względnych: who, which, whom, whose, that
- przysłówków: why, where, when.

Ćwiczenie:
I. Napisz zdania używając zaimka who, łącząc opis z wykonawcą.

- steals from a shop

- designs buildings

- is not brave

- buys something from a shop

- breaks into a house to steal things

- no longer works and gets money from the state

- takes care of sick animals


a) (an architect) An architect is someone…………………………………………………..

b) (a burglar) ……………………………………………………………………………..

c) (a customer) …………………………………………………………………………..

d) (a vet)……………………………………………………………………………………….

e) (a shoplifter) ……………………………………………………………………………..

f) (a coward) ………………………………………………………………………………….

g) (a pensioner)………………………………………………………………………………


II. Połącz zdania odpowiednim zaimkiem.

a) A girl was injured in the accident. She is now in hospital.
The girl…………………………………………………………………………………..……

b) A man answered the phone. He told me you were away.
The man ………………………………………………………………………….………

c) A waitress served us. She was very impolite and impatient.
The ……………………………………………………………………………….…………

d) A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.
…………………………………………………………………………………………………

e) Some people were arrested. They have now been released.
The …………………………………………………………………………………………

f) A bus goes to the airport. It runs every half hour.
……………………………………………………………………………………………

Odpowiedzi:


I.

a) A burglar is someone who breaks into a house to steal things.

b) A customer is someone who buys something from a shop.

c) A shoplifter is someone who steals from a shop.

d) A coward is someone who is not brave.

e) An atheist is someone who doesn't believe in God.

f) A pensioner is someone who no longer works and gets money from the state.

II.

a) The girl who was injured in the accident is now at hospital.

b) The man who/that answered the phone told me you were away.

c) The waitress who/that served us was very impolite and impatient.

d) The building that/which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

e) The people who/that were arrested have now been released.

f) The bus that/which goes to the airport runs every half hour.