TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Mowa zależna

 

Mowa zależna - Reported Speech/The Indirect Speech

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl

 

Mowę zależną używamy w momencie, gdy chcemy przekazać co ktoś powiedział:

He said (that) he was waiting for Her. - Powiedział, że czekał na nią.

 

W powyższym zdaniu słowa nie zostały przytoczone wprost - dokładnie jakby uczynił ów czekający.

W zdaniu została użyta mowa zależna. Generalnie różni się od mowy niezależnej (direct speech) tym, że słowa nie są "wyjęte z ust mówcy" - cytowane, tylko najczęściej oprawione - On/Ona powiedział/ła, że ...

 

Aby dobrze zrozumieć różnicę pomiędzy mową zależną, a niezależną porównajmy następujące zdania:

 

"Stop talking"  - Przestań mówić. - Mowa niezależna. (Dirtect Speech)

 

She told me to stop talking. - Powiedziała, żebym przestał mówić. (Indirect Speech)

 

W pierwszym zdaniu słowa wypowiedziane przez dziewczynę zostały powtórzone wprost, dokładnie tak, jak je wypowiedziała - "Stop talking".

W drugim natomiast użyliśmy mowę zależną, za pomocą której zrelacjonowaliśmy co powiedziała dziewczyna.

Sens zdania ten sam. Różnica pomiędzy nimi niewielka, ale jednak zauważalna i wbrew pozorom istotna.

 

Mowa zależna w wielu sytuacjach ułatwia nam życie. Nie musimy przekazywać wprost tego co ktoś powiedział.

Zawsze gdy myślę o mowie zależnej zastanawiam się o ile trudniej mieli by na przykład dziennikarze, gdyby nie było mowy zależnej. Wszystko musieli by cytować, co sądzę, że byłoby dosyć komiczne.

 

BUDOWA:

Przy zamianie zdań z mowy niezależnej na zależną w języku angielskim występuje następstwo czasów, tzn. zdanie, które w mowie niezależnej występuje np. w czasie present simple,  w mowie zależnej przytoczymy je w past simple (o jedne czas "niżej").

 

Następstwo czasów w mowie zależnej najlepiej przedstawia ta o to tabela:

Mowa niezależna/Direct speech

Mowa zależna/Reported Speech

 Simple Present

 I never eat meet.

 Simple Past 

 He said (that) he never ate meat.

 Present Continous 

 I`m waiting for Ann.

 Past Continous

 He said (that) he was waiting for Ann.

 Present Perfect 

 I have found a flat.

 Past Perfect 

 He said (that) he had found a flat.

 Present Perfect Continous

 I have been waiting for ages.

 Past Perfect Continous  

 He said (that) he had been waiting for ages.

 Past Simple

 I wrote a letter.

 Past Perfect 

 She said (that) she written a letter.

 Past Continous

 I was intending to do it tomorow.

 Past Perfect Continous  

 He said (that) he had been intending to do it the next day.

 Future Simple

 I will be in Paris on Monday.

 Future in the Past

 He said (that) he would be in Paris on Monday.

 Future Continous

 I will be using the car my self.

 Future Continous in the Past  

 She said she would be using the car her self.

 Future in the Past

 I would/ should like to see it.

 ! nie ma zmiany !

 Future in the Past

 He said He would/ should like to see it.

 ! nie ma zmiany !

 to be going to

I`m going fishing with my mother this    afternoon.

 was/were going to

He said (that) he was going fishing with mother that afternoon.

 1 st. Conditional 

If I catch the plane, I will be home by 5.00 a.m.

 can

 may

 2 nd. Conditional

He said (that) if he caught the plane, He would be home by 5.00 a.m.

 could

 might

Słówka that są w nawiasach ponieważ często je opuszczamy po czasownikach wprowadzających - say, tell, itp., w zdaniach twierdzących oraz wykrzyknikowych.

 

Następstwa czasów nie musimy stosować jeżeli relacjonowana wypowiedź dotyczy stanu, który nie uległ zmianie, bądź też są to aktualne opinie.

Karol: I'm nervous.

Karol said that he is nervous.

 

Dotycz to także niezmiennych praw i twierdzeń.

Copernicus: The Earth goes round the Sun.

Copernicus said (that) the Earth goes round the Sun.

 

Jeżeli czasowniki wprowadzające mowę zależną występują w czasach: Present Simple, Present Perfect lub Future Simple, to nastepstwa czasów także nie stosujemy:

 

Peter: I love Angelina Jolie.

Peter says that he loves Angelina Jolie.

 

She has said she will clean up.

 

He will tell him I will wait there.

 

 

Konstrukcja zdań w mowie zależnej zależy od tego, czy relacjonowana wypowiedź była wyrażona w formie zdania oznajmującego, pytającego, rozkazującego, czy wykrzyknikowego.

 

 

Zdanie oznajmujące składa się ze zdania głównego i podrzędnego. W zdaniu głównym orzeczeniem są czasowniki wprowadzające: to say, to tell itp.

 

She asked me what I want.

Zdanie główne

Zdanie podrzędne

She asked me 

 what I want.

He said

that he was tired.

She told me

to open the window.

Powyższe zdania można łączyć ze sobą za pomocą spójnika that lub bezspójnikowo.

 

Relacjonując czyjeś słowa często oprócz zmiany określeń czasów i miejsca musimy wprowadzić także zmiany przymiotników i zaimków.

 

 

Budowa zdań pytających została opisana w następnym artykule.