TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Wish/if only

 

Wish/if only

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Wish/if only


Zdania z wish należą do grupy zdań nierealnych. Czas przeszły jest stosowany w odniesieniu do teraźniejszośi, natomiast czas Past Perfect w odniesieniu do przeszłości.

Konstrukcja:

Wish+ Past Simple – odnosi się do teraźniejszości, na której zmianę nie mamy wpływu.
I wish I was/were taller.

He wishes he had blond hair.

Wish+ Past Perfect - odnosi się do przeszłości, wyraża żal związany z tym, że dana czynnośc wydarzyła się lub nie w przeszłości.

I wish I had studied more at school.

Wish+ could – odnosi się przeszłości lub terażniejszości, wyraża prośbę lub żal, że niejesteśmy w stanie czegoś zrobić.

I wish he could come now.

Wish+ would – wyraża niezadowolenie z czyjegoś postępowania, życzenie zmiany zachowania, które denerwuje mówiącego.

I wish you would stop shouting at me.

Wyrażenie if only może być użyte do zastąpienia I wish.

Ćwiczenia:

I. Przekształć zdania używając konstrukcji z wish, jak w przykładzie:

You want to meet with Susan but you don’t have time. I wish I had more time.

1. You can’t drive a car because you don’t have you driving license.

2. You want to go to the cinema but you don’t have money.

3. You work so long that you don’t have time for your boyfriend.

4. You want to go to the swimming pool but it’s closed.

5. You didn’t listen to the radio so you don’t know that there is a traffic.

6. You want to go abroad but you forgot your passport.

7. You didn’t learn so you didn’t pass your exam.

8. You want to wear your new dress but it doesn’t fit.

II. Uzupełnij zdania używając pogrubionych wyrazów.

If it weren’t raining, we would go to the park. stop
I wish……………………………………., we would go to the park.

It’s a pity we didn’t see the beginning of the film. missed
I wish ……………………………………beginning of the film.

I don’t know many people here. had
I wish……………………………………….here.

It’s a shame I didn’t go to school. gone
I wish……………………………….to school.

I have found a job in UK, but I can’t speak English. speak
I wish……………………………………because I have found a job in UK.

You didn’t study hard and you didn’t pass your exam. study
I wish…………………………………….

You didn’t wake up because you forgot to set the alarm. set
I wish……………………………because I wouldn’t have woken up late.

It’s a shame we didn’t go to the church. gone
I wish …………………………………..to the church.

Odpowiedzi:

I.

1. I wish I had my driving license.
2. I wish I had some money.
3. I wish I didn’t work so long./ I wish I had more time./ I wish I had time for my boyfriend.
4. I wish the swimming pool hadn’t been close.
5. I wish I had listened to the radio.
6. I wish I took my passport.
7. I wish had learned more.
8. I wish it fitted me./ I wish I was slimmer / I wish I hadn’t bought this dress.

II.

1. it would stop raining
2. we hadn’t missed the
3. I had more friends
4. I had gone
5. I could speak
6. I had studied
7. I had set the alarm
8. we had gone