TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Used to do/ be used to doing/get used to  

 

Used to do/ be used to doing/get used to

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Used to do/ be used to doing/get used to


Used to do podkreśla jakieś przyzwyczajenie, zwyczaj, który już nie trwa.
I used to go to violin lessons when I was a child.

Be used to doing znaczy “być przyzwyczajonym do”
I am used to living alone.

Get used to doing znaczy “przyzwyczaić się”
You’ll soon get used to living in the country.

Ćwiczenia:

I. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników.
a) Jane had to get used to .............(drive) on the left.
b) We used to ............(live) in a small village but now we live in London.
c) Tom used to .............(drink) a lot of coffee. Now he prefers tea.
d) I feet very full after that meal. I'm not used to ...........(eat) so much.
e) I wouldn't like to share an office. I'm used to .............(have) my own office.
f) I used to .............(have) a car but I sold it a few months ago.
g) When we were children, we used to ..........(go) swimming every day.
h) There used to ...............(be) a cinema here but it was knocked down a few years ago.
i) I'm the boss here! I'm not used to ............(be) told what to do.

Odpowiedzi:
a) Jane had to get used to driving on the left.
b) We used to live in a small village but now we live in London.
c) Tom used to drink a lot of coffee. Now he prefers tea.
d) I feet very full after that meal. I'm not used to eating so much.
e) I wouldn't like to share an office. I'm used to having my own office.
f) I used to have a car but I sold it a few months ago.
g) When we were children, we used to go swimming every day.
h) There used to be a cinema here but it was knocked down a few years ago.
i) I'm the boss here! I'm not used to being told what to do.