TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » So/neither

 

So/neither

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


So/neither


So ... I oraz neither/nor ... I – to krótkie dopowiedzenia, komentarze do poprzedniego zdania w rozmowie. Znaczą one „ja też”, „ja też nie”. W języku angielskim forma tego komentarza zmienia się w zależności do czasu gramatycznego użytego w poprzednim zdaniu.

They will come. So will he.
She hasn’t forgotten. Neither/nor have I.

Ćwiczenia:

I. Dopisz komentarz do zdań.
a) I enjoyed the match.
........................ It was really exciting.
b) I can’t believe he quited the team.
........................ I wonder why he did it.
c) I would prefer to watch the finals on the TV.
.................................. I don’t like going to the stadium.
d) I have never played polo before.
............................ I’d love to try it.
e) I’ll be at the gym on Monday evening.
........................ we can work out together.
 

Odpowiedzi:

a) I enjoyed the match.
So did I. It was really exciting.
b) I can’t believe he quited the team.
Nor can I. I wonder why he did it.
c) I would prefer to watch the finals on the TV.
So would I. I don’t like going to the stadium.
d) I have never played polo before.
Nor have I. I’d love to try it.
e) I’ll be at the gym on Monday evening.
So will I. We can work out together.