TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Inwersja

 

Inwersja

http://twojangielski.pl/repglowna.jpg


Otrzymasz omówienie całej gramatyki angielskiej
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Inwersja


Inwersję stosuje się w wypowiedziach oficjalnych, przeważnie w formach pisanych, dla podkreślenia efektu retorycznego. Jeśli zaprzeczone wyrażenie przysłówkowe znajduje się na początku zdania, należy zastosować inwersję, czyli zmienić szyk wyrazów w zdaniu. Zdanie twierdzące przyjmuje wtedy szyk zdania pytającego.

Inwersję stosuje się, gdy zdanie rozpoczyna się od:
- only then
- only after
- rarely
- on no condition
- scarcely... when...
- hardly... when...
- barely... when...
- not until
- no sooner... than...
- under no circumstances
- little

Ćwiczenia:
I. Wybierz poprawną odpowiedź.
a) Not until it was late I remember/did I remember to buy petrol.
b) Hardly we had locked/had we locked the door when there was a power cut.
c) Susan not only did forget/forgot to take her passport, but she also forgot her ticket.
d) Only after receiving the contract did he decide/he decided to leave his old firm.
e) Never have I heard/ I have heard such rubbish.
f) Not only did he forget/ he forgot to write a report, but also lost his wallet.
g) Little do they realise/they realise how dangerous this virus can be.
h) No sooner had we arrived/we had arrived at the hotel than there was explosion at the car park.
i) Only Dave knew/did know how to repair my computer.

Odpowiedzi:
a) Not until it was late did I remember to buy petrol.
b) Hardly had we locked the door when there was a power cut.
c) Susan not only forgot to take her passport, but she also forgot her ticket.
d) Only after receiving the contract did he decide to leave his old firm.
e) Never have I have heard such rubbish.
f) Not only did he forget to write a report, but also lost his wallet.
g) Little do they realise how dangerous this virus can be.
h) No sooner had we arrived at the hotel than there was explosion at the car park.
i) Only Dave knew how to repair my computer.