TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Zaimki pytające

 

Zaimki pytające

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Zaimki pytające


W języku angielskim stosuje się zaimki pytające do tworzenia tzw. Wh-questions.


Do tych zaimków pytających zalicza się:
who (kto),
what (co),
which (który),
why (dlaczego),
where (gdzie),
when (kiedy).

Ćwiczenia:
I. Uzupełnij pytania zaimkami pytającymi.
a) ..........did you move house? Last month.
b) ...........didn’t she phone?
c) ...........is your cup?
d) .............do you eat for breakfast?
e) .............do you live? Next to the church.
f) ............did you phone this morning? Uncle John.
g) ................countries have you been to so far?
h) .............places would you like to visit again?
i) ...........can I do for you?
j) ............is your favourite actor?

Odpowiedzi:
a) When did you move house? Last month.
b) Why didn’t she phone?
c) Which is your cup?
d) What do you eat for breakfast?
e) Where do you live? Next to the church.
f) Who did you phone this morning? Uncle John.
g) What countries have you been to so far?
h) Which places would you like to visit again?
i) What can I do for you?
j) Who is your favourite actor?