TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Zaimki dzierżawcze

 

Zaimki dzierżawcze

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Zaimki dzierżawcze


Zaimki dzierżawcze mają mają identyczne znaczenie jak przymiotniki dzierżawcze. Jednak są używane w inny sposób. Przymiotnik dzierżawczy stoi zawsze przed rzeczownikiem, natomiast zaimki dzierżawcze znajdują się zawsze za czasownikiem. Typowa jest dla nich konstrukcja z czasownikiem „być”, np.: The book is mine.
 

Zaimki dzierżawcze
Liczba pojedyncza Liczb mnoga
Mine Ours
Yours Yours
His Theirs
Hers  
-


Ćwiczenia:
I. Uzupełnij zdania zaimkami dzierżawczymi.
a) Are the pencils Lucy’s? Yes, they are ..............
b) Are those CDs Rob and Jane’s? No, they aren’t...........
c) Is that Sarah’s cat? Yes, it’s ...................
d) Is that Jeff’s dog? No, it isn’t .............
e) Is that John and Bob’s car? Yes, it’s ..............
f) Is that Mark and Ian’s car? No, it isn’t ...........
g) Are those Carl’s books? Yes, they’re .........
h) Are those my boots? No, they’re not.............
i) Is that your ball? No, it isn’t .............
j) Is that Bill’s hat? Yes, it’s ............

Odpowiedzi:
a) Are the pencils Lucy’s? Yes, they are hers.
b) Are those CDs Rob and Jane’s? No, they aren’t theirs.
c) Is that Sarah’s cat? Yes, it’s hers.
d) Is that Jeff’s dog? No, it isn’t his.
e) Is that John and Bob’s car? Yes, it’s theirs.
f) Is that Mark and Ian’s car? No, it isn’t theirs.
g) Are those Carl’s books? Yes, they’re his.
h) Are those my boots? No, they’re not mine.
i) Is that your ball? No, it isn’t mine.
j) Is that Bill’s hat? Yes, it’s his.