TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Zaimki

 

Zaimki (pronous)

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl

 

Zaimki w języku angielskim dzieli się na:

- zaimki zwrotne - reflexive pronous

- zaimki emfatyczne - emphatic prounous

- zaimki nieokreślone - indefinite pronous

- zaimki wskazujące - demonstrative pronous

 

Określniki dzierżawcze- adjectives

 

Personal pronouns

Possessive adjectives

Possessive pronouns Reflexive and emphatic pronouns
 Subject pronouns  Object pronouns
I me my mine myself
you you your yours yourself
he him his his himself
she her her hers herself
it it its its itself
we us our ours ourselves
you you your yours yourselves
they them their theirs themselves

 

Zaimki wzajemne

each other- siebie, nawzajem gdy mówimy o 2 osobach

one another- siebie na wzajem gdy mówimy o większej ilości osób

(nie możemy używać zaimków zwrotnych np. themselves)

np. My sister nd I love each other very much.

     In our class we all help one another.

 

Zaimki nieokreślone

 

some any no every
someone anyone no one everyone
somebody anybody nobody everybody
something anything nothing everything
somewhere anywhere nowhere everywhere