TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Stopniowanie przysłówków

 

Stopniowanie przysłówków

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Stopniowanie przysłówków


Większość przysłówków stopniuje się przez dodanie more i most (zakończone na –ly), np. elegently - more elegantly - most elegantly

Końcówkę –er i –est dodaje się do przysłówków jednosylabowych, które mają taką samą formę jak przymiotniki, np.
quick – quicker – quickest

Nieregularne formy przysłówków są takie same jak formy przymiotników, np.
badly – worse – worst

Ćwiczenie
I. Uzupełnij brakujące formy przysłówków:

a) nicely - ....................... - ............................
b) cleverly- ....................... - ............................
c) happily - ....................... - ............................
d) truely - ....................... - ............................
e) close - ....................... - ............................
f) long - ....................... - ............................
g) well - ....................... - ............................
h) far - ....................... - ............................
i) little - ....................... - ............................
j) much - ....................... - ............................

Odpowiedzi:

a) more nicely, most nicely
b) more cleverly, most cleverly
c) more happily, most happily
d) more truely, most truely
e) closer, closets
f) longer, longest
g) better, best
h) futher, furthest
i) less, least
j) more, most