TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Rzeczownik

 

Rzeczownik - (The Noun)

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl

 

W języku angielskim rzeczowniki dzieli się na:

- rzeczowniki własne (Proper Nouns), czyli imiona i nazwy własne np. Kate, Paul, Warsaw ...

- rzeczowniki pospolite (Common Nouns), np. flower, dog, child, bird ...

 

Rzeczowniki Własne:

Pisze się je dużą literą, nie mają liczby mnogiej i nie poprzedza się ich przedimkiem (wyjątkiem są nazwy geograficzne).

 

Rzeczowniki Pospolite:

Można je podzielić na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 

 

Rzeczownik Policzalny:

1. Do rzeczowników policzalnych zaliczamy takie przedmioty, które stanowią odrębne elementy, a więc możemy je policzyć, a co za tym idzie, występują także w liczbie mnogiej.

2. Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej poprzedzone są przedimkami nieokreślonymi a/an.

a carpet - dywan

an animal - zwierzę

3. W liczbie mnogiej dodajemy końcówkę -s i nie używamy przedimka.

carpets - dywany

animals - zwierzęta

 

4. Konstruując pytania odnośnie rzeczowników policzalnych użyjemy konstrukcji:

How many animals do you have ?  - Jak dużo masz zwierząt ?

 

 

Rzeczownik Niepoliczalny:

1. Do rzeczowników niepoliczalnych zliczamy takie przedmioty, które stanowią pewną całość, nie dającą się wyodrębnić, policzyć, rzeczy abstrakcyjne, a także substancje, gazy.

2. Rzeczowniki te nie posiadają liczby mnogiej.

3. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nie używamy przedimków nieokreślonych a/an.

 

Weźmy na przykład cukier - sugar, sam w sobie nie jest rzeczą policzalną. Dopiero użycie mierników w postaci łyżeczek, kilogramów, worków, słoików, itd., pozwala nam na określenie ilości, a zarazem jego policzenie. Tak samo jest z wieloma rzeczownikami: mąka - flour, dżem - jam, miód - honey ...

 

One spoonful of sugar - Łyżeczka cukru (można ją policzyć policzalna - jedna, dwie, ...)

 

Wszelkiego rodzaju płyny są także niepoliczalne i do określenia ich ilości także potrzeba mierników w postaci: litrów, wiader, butelek, itd.

 

Forty-five litres of patrol - Czterdzieści pięć litrów benzyny.

 

Rzeczowniki abstrakcyjne typu: life, love, air, music, freedom, friendship, także są niepoliczalne.

 

4. Konstruując pytania odnośnie rzeczowników niepoliczalnych użyjemy konstrukcji:

How much honey do you have ? - Ile masz miodu ?