TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Przymiotnik

 

Przymiotnik (Adjective)

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Przymiotnik


Przymiotnik - dodatkowe informacje o rzeczowniku
- określają cechy osób lub rzeczy
- odpowiadają na pytania: jakie? jaka? jakie? What is it like? What kind of...?


Tworzenie przymiotników:

I. Przymiotniki tworzymy przez dodanie do różnych części mowy odpowiednich końcówek, takich jak:

- ful  helpful - pomocny, useful - użyteczny
- less hopeless - beznadziejny
- ible, -able - comfortable - wygodny
- al loyal - lojalny
- en hidden - ukryty
- y - happy - szczęśliwy
- ly - lovely - uroczy


II. Przymiotniki tworzymy przez dodanie do różnych części mowy odpowiednich przedrostków dzięki, którym zmieniamy znaczenie słowa na przeciwstawne lub negatywne:

un - unhappy - nieszczęśliwy
in - incorrect - niepoprawny
dis - disagreeable - nieprzyjemny
ir - irrational - niemądry
im - impossible - niemożliwy

III. Rzeczownik dodany przed przed inny rzeczownik pełni funkcje przymiotnika:
a bus stop - przystanek autobusowy

IV. Przymiotnik złożony fair- haied - jasnowłosy


Stopniowanie przymiotników:

W języku angielskim wyróżniamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy. Przy stopniowaniu posługujemy się przyrostkami:
-er - stopień wyższy
-est - stopień najwyższy
 

small - smaller - the smallest mały - mniejszy - najmniejszy
long - longer - the longest długi - dłuższy - najdłuższy
nice - nicer - the nicest miły - milszy - najmilszy

Gdy przymiotnik kończy się na -y, to gdy go stopniujemy zmieniamy -y na -i:
pretty - prettier - the prettiest   --   piękna - piękniejsza - najpiękniejsza

Jednosylabowe przymiotniki zakończone na spółgłoskę podwajają tę spółgłoskę w stopniu wyższym i najwyższym.
big - bigger - the biggest   -   duży - większy - największy

Przymiotniki, które są więcej niż dwusylabowe - będą stopniowane opisowo.
more - bardziej
the most - najbardziej
beautiful - more beautiful - the most beautiful

Możemy stopniować także używając słówek:
less - mniej
the least - najmniej

Wyjątki w stopniowaniu:
good - better - the best   --   dobry - lepszy - najlepszy
bad - worse - the worst   --   zły - gorszy - najgorszy
much - more - the most   --   dużo - więcej - najwięcej
many - more - the most   --   dużo - więcej - najwięcej
little - less - the least   --   mało - mniej - najmniej

Są też przymiotniki, które można stopniować na DWA sposoby:
far - farther - the farthest   --   daleko w czasie
far - further - the furthest   --   daleko w czasie i przestrzeni
old - elder - the eldest   --   stary jeśli chodzi o wiek osoby
old - older - the oldest   --   stary w innych przypadkach niż wiek osoby