TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Present Simple

 

Present Simple

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Present Simple


Czas Present Simple (Teraźniejszy Prosty) zgodnie ze swoim nazewnictwem opisuje fakty, sytuacje, wydarzenia teraźniejsze.

Konstrukcja czasu Present Simple zależy od formy, w której chcemy go użyć (twierdząca, pytająca, przecząca).

W formie twierdzącej wystarczy osoba/przedmiot, do której odnosimy się + Infinitive (bezokolicznik - czasownik w formie podstawowej).

I learn English.
He plays football every day.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

 I  play

 We  play

 You  play

 You  play

 He, She, It  plays

 They  play


Wyjątki w czasie Present Simple


W czasie Present Simple należy pamiętać o następujących zasadach:

1. Pisownia 3 os. l. pojedynczej (he, she, it) zależy od zakończenia bezokolicznika (czasownika w formie podstawowej).

a. Generalną zasadą jest dodanie do czasownika końcówki
- s.

leave - leaves
play - plays


b. Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o, do których dodajemy końcówkę
-es.

go - goes
fix - fixes
watch - watches


Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne. W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek.

2. W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es.
fly - flies

3. Czasownik have - (mieć) w czasie PRESENT SIMPLE w 3 os. l. poj. przyjmuje formę has.

I have a dog.
He has a dog.Forma przecząca i pytająca w czasie Present Simple

Formę pytającą tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do, zwanego operatorem. Do czasownika w 3 os. l. poj. zgodnie z zasadą dodajemy -es i powstaje - does (dodaliśmy -es, bo do zakończone jest na -o). Czasownik posiłkowy przejmuje tą końcówkę od czasownika głównego, do którego już NIE dodajemy końcówki -s/-es

Do you drink coffee ?
Does he drink coffee ?

 


Formę przeczącą tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do i dodajemy not.

I do not drink coffee. --> I don't drink coffee.
He does not drink coffee. --> He doesn't drink coffee.

 

W powyższych przykładach przedstawiona została bardzo popularna zasada skracania.


Użycie czasu Present Simple


Czasu Present Simple używamy mówiąc:

 

1. O sytuacjach stałych:

I live in Wrocław.
She lives in Poznań.
I learn English.

 

2. O sytuacjach, które dzieją się regularnie, powtarzają się.

He goes to swimming pool every sunday.
She plays tenis twice a week

 

3. O prawdach dowiedzionych, bądź uznanych za prawdziwe:

Water turns into ice at O°.
 

4. Wyrażając poglądy i przekonania.

I like this play.

5. O sytuacjach wynikających z ustalonego wcześniej programu (np. rozkład jazdy).

The bus leaves at 2:00 a.m.
The match starts at 6:00 p.m.