TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Present Continuous

 

Present Continuous

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Present Continuous

Czas Present Continuous tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be (forma zależy od osoby) oraz końcówki - ing dodawanej do głównego czasownika.

 

I am playing football.
 

Osoba

be w odpowiedniej formie

czasownik właściwy z ing

reszta zdania

I

am / 'm

 

playing

 

football

He, She, It

is / 's

You, We, They

are / 're

Forma pytająca i przecząca:


Forma przecząca czasu Present Continuous tworzona jest poprzez dodanie not do odpowiedniej formy czasownika posiłkowego be.

I (am not/'m not) playing football.

He (is not/isn't) going to school.

They (are not/aren't) reading a book.

 

Forma pytającą Present Continuous tworzona jest poprzez inwersję:

Am I playing football ?

Is He going to school ?

Are They reading a book ?


Ważne wyjątki w czasie Present Continuous:

 
Jak już wiesz, tworzenie formy
continuous dla czasownika głównego polega na dodawaniu końcówki - ing. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach:

 

1. czasowniki kończące się na literę e przed którą stoi samogłoska (write, make, come), tracą ja i zmieniają na - ing (writing, making, coming).

 

2. Czasowniki zakończone na -ie zmieniają końcówkę na -y + ing (lie - lying, die - dying)

 

3. Czasowniki zakończone samogłoską + spółgłoską (get, swim, run), podwajają końcową spółgłoskę (getting, swimming, running). Czasowniki zakończone na -w i -x nie podlegają tej zasadzie (know - knowing, fix - fixing).

 

4. Czasowniki zakończone na spółgłoskę -l podwajają ją, jeżeli poprzedzona jest samogłoską. (travel - travelling).


Użycie czasu Present Continuous:Czasu
Present Continuous używamy mówiąc:

 

1. O czynnościach dziejących się w chwili mówienia:

I am going to school now.

 

2. O sytuacjach chwilowych:

She is visiting grandmother today.

 

3. O procesach trwających dłuższy czas, zmieniających się:

Kate is writing a new book.

 

4. O bliskiej przyszłości, gdy jest ona zaplanowana:

She is going tomorrow to school.

 

Czasu PRESENT CONTINUOUS nie używamy z czasownikami statecznymi, które nie występują w formie ciągłej (tzw. STATE VERBS - be, belive, belong, consist, contain, depend, dislike, doubt, forget, guess, hate, hear, imagine, know, like, look, love,  mean, need, prefer, realise, remember, see, seem, suppose, taste, think, understand, want, wish).