TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
TwojAngielski - Język angielski dla Ciebie
 TwojAngielski » Gramatyka » Past Simple

Past Simple - czas przeszły prosty

Repetytorium z angielskiego na cd


Repetytorium omawiające całą gramatykę angielską
w 119 lekcjach z dostawą w 24 godziny.


Bardzo przydatna pomoc w wersji multimedialnej na płycie CD.
Repetytorium jest aktualnie w promocji [sprawdź cenę]

Inwestując w Repetytorium z języka angielskiego na CD:

* Otrzymasz 119 opracowanych zagadnień - 476 stron;
* 2377 testów z kluczem odpowiedzi;
* Zestawienia wszystkich czasów;
* Słówka i wyrażenia niezbędne w porozumiewaniu się;
* Zestawy tekstów do przeczytania ze słownictwem;
* Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Dowiedz się więcej: http://www.repetytorium.twojangielski.pl


Past Simple

Czas Past Simple (przeszły prosty) składa się z osoby oraz formy podstawowej czasownika regularnego, do którego dodawana jest końcówka -ed (w czasownikach zakończonych na -y poprzedzonych spółgłoską zmieniamy ją na -i + ed  study - studied), bądź czasownika nieregularnego w formie przeszłej.

 

l. poj.

l. mn.

Bezokolicznik + ed

reszta zdania

I

We

worked

hard

You

You

listened to

music

He, She, It

 They

played

football

 

l. poj.

l. mn.

czasownik nieregularny

reszta zdania

I

We

wrote

a book

You

You

wrote

a book

He, She, It

 They

won

easily

Listę czasowników nieregularnych znajdziesz TUTAJ

 

Formę przeczącą czasu Past Simple tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego did. W momencie jego użycia czasownik główny powraca do formy podstawowej (bezokolicznik - Infinitive).

Forma przecząca - konstrukcja

l. poj.

l. mn.

did + not

bezokolicznik

reszta zdania

I

We

didn't

work

hard

You

You

write

a book

He, She, It

 They

win

easily


Formę pytającą czasu Past Simple tworzymy także za pomocą czasownika posiłkowego did, który stawiamy na początku zdania. Czasownik główny także powraca do formy podstawowej.

Forma pytająca - konstrukcja

Czasownik posiłkowy

l. poj.

l. mn.

bezokolicznik

reszta zdania

Did

I

We

work

hard ?

You

You

write

a book ?

He, She, It

 They

win

easily ?

Ważne wyjątki w czasie Past Simple:


Wyjątkiem jest czasownik posiłkowy
be

Osoby

be

I

was

He, She, It

was

We, You, They

were

Użycie czasu Past Simple:


Czasu Past Simple używamy mówiąc:


1. O czynnościach wykonywanych w przeszłości, które zostały zakończone. Często czas ten jest konkretnie określony (yesterday, two years ago, itp.)

Last year I was in Spain.

 

2. O zachowaniach, nawykach z przeszłości, które są już nieaktualne.

Two years ago I smoked.

 

3. O wydarzeniach które następowały po sobie, bądź się powtarzały:

When I got out my car, he explode.

I went for a walk every day.